Dokument informacyjny RODO

Chcąc spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO, musimy poinformować Cię o tym, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Franiewski, ul. Partyzantów 11, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej „Firmą”.

Osobą upoważnioną do odpowiedzenia na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Firmie jest Piotr Franiewski. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mailowym piotr-franiewski@wp.pl lub pod numerem telefonu 534 016 547.

Udostępnione nam w formularzu dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania oraz dokonania bezpłatnej rezerwacji miejsca parkingowego.

Pozyskane dane przechowujemy maksymalnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami.

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Firmy, a także administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będzie przeprowadzane profilowanie, tj. nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje